סוגרים שנה תשע"ה

רגע לפני סוף השנה העברית, אנחנו מבקשים לעצור ולבחון כמה מהאירועים והתהליכים שהתרחשו בשנה החולפת.
מה מקומו של איש הרוח בציבוריות הישראלית והאם ניתן ללמוד משהו מאירועי השנה החולפת על דמותה, דרכה ועתידה של מדינת ישראל?

עורכת ומנחה: ליעד מודריק

מפגש 1: איש הרוח ותפקידו בחברה הישראלית


מפגש2: איש הרוח בפוליטיקה הישראלית


מפגש 3: הסטיריקן והמציאות הישראלית


 

עוד בנושא