הקשר הצרפתי

צרפת, ישראל והיהודים סדרת מפגשים העוסקת ביחסי צרפת וישראל בתחומי הפוליטיקה, הדמוגרפיה, הספרות וה"שנסון" הסדרה תתקיים בשפה העברית. המפגש הראשון בלבד אינו בתשלום והוא יתורגם סימולטנית.

עוד בנושא