ציונות ראש בראש

ההגות של התנועה הציונית בראשית המאה ה-20  נולדה מתוךתפיסות עולם יהודיות חדשות, ולצדן פולמוסים על מטרותיה ועל ערכיה של התנועה.


בכל מפגש בסדרה נציג זוג הוגים שעמדותיהם בנושא מסוים שונות זו מזו. ננסה להבין על מה הם התווכחו, כיצד באה תפיסת עולמם לידי ביטוי בכתביהם וביצירתם, ומה להם ולמציאות הישראלית העכשווית.

 

עורך ומנחה :  דודו ליברמן- מנחה בארגון קולות, ראש בית המדרש אלול 

 

המפגשים נערכים פעם בשבועיים, הכניסה ללא תשלום, ניתן להזמין כרטיסים שלושה ימים מראש

עוד בנושא