חוזרים אל התנ"ך

הסיפור המקראי, בצורת הבעתו הייחודית, מהדהד דרך הזמנים עד ימינו – לעתים מחכים, לעתים מקומם, תמיד מאתגר.
האם נוכל למצוא בו גם היום מענה לשאלות היחיד, הציבור והאנושות כולה?

חוזרים אל התנ"ך עם פרופ' אוריאל סימון

עוד בנושא