ישעיהו ליבוביץ: יהדות כעימות

ישעיהו ליבוביץ: יהדות כעימות
סדרת הרצאות עם פרופ' אבי שגיא
תפיסתו הדתית של פרופ' ישעיהו ליבוביץ, מחשובי ההוגים היהודים בדורנו, התאפיינה בזיהוי עימותים וקונפליקטים בין הדת ובין מכלול חייו של אדם.
סדרת הרצאות מרתקת שבה ינותחו בביקורתיות תפיסותיו המרכזיות של ליבוביץ על הדת, ההלכה, המוסר והתרבות.
מרצה: פרופ' אבי שגיא, המחלקה לפילוסופיה וראש התכנית ללימודי פרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן, עמית מחקר בכיר במכון שלום הרטמן בירושלים.

שלושת מפגשי הסדרה יתקיימו בימי שני בשעה 19:30 המפורטים בהמשך הדף,
אין אפשרות להשתתף במפגשים יחידים

עוד בנושא