ארבעה אמנים ושטעטל אחד

ארבעה אמנים ושטעטל אחד
סדרת הרצאות מאת ד"ר גדעון עפרת לרגל צאת ספרו "השיבה לשטעטל"

מרדכי ארדון, משה גרשוני, יאיר גרבוז ולארי אברמסון הם ארבעה אמנים המייצגים נדבכים מרכזיים של היצירה המודרנית בישראל. מהי מחויבותם לעיירה היהודית, לתנ"ך ולהיסטוריה היהודית? כיצד הם משקפים את המפנה שחל בתרבות הישראלית החילונית המקרב אותה לסינתזה עם מורשתה היהודית?

ארבע הרצאות עם ד"ר גדעון עפרת בעקבות האמנים:
מרדכי ארדון
משה גרשוני
יאיר גרבוז
לארי אברמסון
ע"פ פירוט המועדים בהמשך הדף.

עוד בנושא