על שירה והגירה

על שירה והגירה
יוסי אלפי מארח משוררים למפגש על שירה, הגירה וזהות מקומית

ההגירה קורעת את האדם מעולם מוכר ומחברת אותו לעולם חדש. תהליך ההגירה מאפיין את ישראל כבר יותר ממאה שנה ועולה לא אחת ביצירתם של סופרים ומשוררים מכל גוני הקשת, הן ילידי הארץ והן דור שני ושלישי להגירה.
ערב של שיחת יוצרים על השפה המשותפת של המהגרים ועל תרומתה ליצירת דמות הישראלי.

עוד בנושא