חרדים עכשיו

חרדים עכשיו

החברה החרדית בישראל: בין השתלבות להסתגרות

 

החברה החרדית עוברת בשנים האחרונות תהליכים מרתקים שמחוללים בה שינויים מרחיקי לכת. האם היא נפתחת או מסתגרת? האם היא משתלבת או מקצינה? האם היא נעשית מודרנית או מסורתית יותר? האם יש לה חלק בתהליכים שעוברת החברה הישראלית כולה? ומה יהיו פניה בעשורים הבאים?

עורך ומנחה: פרופ' קימי קפלן, אוניברסיטת בר אילן ומכון ון ליר בירושלים

עוד בנושא