סדר יום

סדר יום
מפגשים עם אנשי רוח ועשייה על הנושאים הבוערים והכואבים
בשיתוף בית המדרש החברתי בראשותו של הרב ד"ר בני לאו

מדי יום מתמודדת החברה הישראלית עם שאלות יסוד הנובעות מקיומה של מדינה יהודית ריבונית ונוגעות לעוני, צדק, שוויון וערבות הדדית. סוגיות אלה עמדו במוקד עיסוקם של גדולי המנהיגים וההוגים היהודים בכל התקופות.
במפגשים אלה נשאל מה נוכל ללמוד מצורת חשיבתם ומהפתרונות שהציעו לקהילות שלהם. האם בכוחה של המסורת בת אלפי השנים להאיר באור חדש את ההתמודדות עם האתגרים החברתיים של היום?

כל מפגש יוקדש לנושא מרכזי אחר, ויהווה סיום של תקופת לימוד בבית המדרש החברתי.
המפגשים יתקיימו אחת לשישה שבועות.

אירועים שהתקיימו

עוד בנושא