מקום בראש - בלהה בן אליהו
18.05.20

לימוד מיוחד לשבועות 2020 עם המרצה לספרות בלהה בן אליהו

בכמה מקומות אנחנו נמצאים ברגע זה?
האם הנוכחות הרגשית של כמה מקומות המזוהים על ידי אדם כ'מקום שלו' – מגבילה או מרחיבה את חוויית הקיום?
בלימוד זה אני מבקשת להפנות את תשומת הלב לעושר ולמורכבות של חוויית ה'היות במקום שלנו'. נקרא ביצירות המתארות חוויה של מודעות ומכוונות פנימית לכמה מקומות – בסיטואציה אחת.


רבי יהודה הלוי כתב בשירו הנודע "ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב"– ועמד על החיצוי המייסר בין המקום בו נוכח הגוף לבין המקום בו מצוי הלב. חוויה זו של קרע בין המקום הנכסף לנוכחות הממומשת – היא דוגמא אחת, שאליה תצטרפנה יצירות נוספות בהן נתבונן, המדגימות אפשרויות שונות של 'טיול רגשי' בין מקומות שונים – מעין ווריאציות פנימיות לסוגיית 'קפיצת הדרך'.

בלהה בן-אליהו, מרצה לספרות במכון כרם, מכללת דוד ילין ומכללת אפרתה. 

עוד בבית אבי חי