קרב לוויתנים - פרופ' מעוז כהנא
עם: לימוד לשבועות 2020 עם פרופ' מעוז כהנא, היסטוריון ומרצה בכיר העוסק בתרבויות היהודים באירופה
19.05.20

לרבי שניאור זלמן מלאדי, מייסד חסידות חב"ד, היה זקן לבן ארוך, מחשבות עמוקות כמו האוקיינוס, אבל גם נשמה צעירה ופרועה מאוד. בסדרת שיעורים שהעביר בבית אביחי התמקד פרופ' מעוז כהנא באחד מן הכתבים הפחות מוכרים של הרבי:"מאמרי אדמו״ר הזקן הקצרים", מאמרים מתומצתים ועזי מבע המצביעים על הוגה מקורי, נועז ורב מעוף.

פרופסור מעוז כהנא עוסק בתרבויות היהודים באירופה בעת החדשה המוקדמת  - בין המאות השש-עשרה והתשע-עשרה.

עוד בבית אבי חי