מקום לשינוי: מה בין שלוש-עשרה מידות לעשרת הדברות? - ד"ר יושי פרג'ון
18.05.20

לימוד מיוחד לשבועות 2020 עם המרצה לתנ"ך ד"ר יושי פרג'ון

במעמד הלוחות השניים זוכה משה להתגלות נבואית נשגבת שזכתה לכינוי: "י"ג מדות של רחמים". אלא שקריאת אותן מידות, מעוררת קשיים: מדוע זכו מידות אלה הכוללת גם את מידת הדין לתואר 'מידות רחמים'? ומהו החידוש הגדול שבהתגלות הזו, שחלק גדול ממנה נאמר כבר בדיבר השני שבעשרת הדברות?


במהלך המסע בעקבות המקורות, אבקש להראות שהתכנית המקורית לקשר בין ה' לעמו, כפי שהיא מתוארת בעשרת הדברות - הסתיימה בכישלון של חטא העגל. ושהדרך לחדש את הקשר בין ה' לישראל עברה דרך יכולתו של ה' להשתנות ולהגדיר את עצמו מחדש ודרך נכונותו לתת מקום לקושי האנושי.

ד"ר יושי פרג'ון הוא מרצה לתנ"ך במכללת הרצוג ובאוניברסיטת בר-אילן, ממייסדי "מגדים"- ביטאון לענייני מקרא.

עוד בבית אבי חי