מכות מצרים, גרסת אתגר קרת | אצלכם בבית

10.04.20

 

מכת בכורות
סיפור קצר מאת אתגר קרת
מתוך הספר "צינורות" 1992  
מספר: ישי גולן
עריכה: עמרי לוי
עיצוב: סטודיו דוב אברמסון
יוזמה והפקה: בית אבי חי
ערב חג הפסח תש"ף 2020

Model.Data.ShopItem : 0 8

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: