זום אין | 25.05.2020

04.06.20

ד"ר כרמל וייסמן ויותם יזרעאלי בשיחה משותפת על הדיגיטליזציה של התקשורת הבינאישית

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: