שיר השירים - בין אינטימיות לניכור, בין תשוקה למימוש | אצלכם בבית | 13.04.2020

16.04.20

הזמנה ליציאה מהבידוד (והבדידות) דרך עיון במגילת שיר השירים ברוח חג הפסח עם אורית אבנרי

Model.Data.ShopItem : 0 8

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: