נזירה וקדושת אלוהים | אצלכם בבית | 21.04.2020

22.04.20

העיתונאית והסופרת עלית קרפ בסיפור משפחתי בלתי יאמן על שרה שלקהאזי, נזירה שהקריבה חייה כדי להציל יהודים בהונגריה

עוד בבית אבי חי