מי אתה רבי שמעון בר יוחאי? | אצלכם בבית
18.05.20

על דמות המורה הגדול, גיבור הזוהר, ביום הילולתועם ד״ר מלילה הלנר-אשד.

עוד בבית אבי חי