הלכה ומגיפה | פרופ' אבינועם רוזנק, ר' אביטל הוכשטיין, הרב רפאל דלויה | פסק הזום | 13.05.2020

17.05.20

שיחה בעקבות פסק הזום.

עוד בבית אבי חי