אי, יבשת | שלומי חתוכה | אצלכם בבית | 05.05.2020

09.05.20

המשורר שלומי חתוכה בשיחה יחפה על ספרי שיריו החדשים.

Model.Data.ShopItem : 0 8

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: