עיין ערך: "חוויה" | קריאה בכתבי א"ד גורדון עם ד"ר רועי הורן | מפגש ראשון

 

מהו הפוטנציאל הטמון בטבע עבור גדילתנו האישית?

כיצד מתרחבת התודעה בעבודת האדמה?

וכיצד רלוונטית הגותו של א"ד גורדון לחידוש כל תחומי החיים – זוגיות, קהילה ועבודה?

 

 

עיין ערך: 'חוויה' | קריאה בכתבי א'ד גורדון עם ד'ר רועי הורן  | מפגש ראשון

 

 

ימי ראשון | החל ב-18.4 | ו באייר | 20:30

 

 

 

Model.Data.ShopItem : 0 6

 

מהו הפוטנציאל הטמון בטבע עבור גדילתנו האישית?

כיצד מתרחבת התודעה בעבודת האדמה?

וכיצד רלוונטית הגותו של א"ד גורדון לחידוש כל תחומי החיים – זוגיות, קהילה ועבודה?

 

 

עיין ערך:

 

 

ימי ראשון | החל ב-18.4 | ו באייר | 20:30

 

 

 

עוד בבית אבי חי