שירה כהיזכרות: גלות הנשמה, ושיבתה בדרכי השיר

שירה כפרקטיקה של היזכרות במסורות סוד. 
החל במיתוס "המוזיקה של הספֶרות" בימי פיתגורס, דרך שירת מלאכי השרת המוזכרת בספרות הסוד היהודית ועד מקבילתה הצופית, מוצגת הנשמה כמי שהורגלה במוזיקה שמיימית. ירידת הנשמה לגוף גשמי נמשלה לכליאתו בחדר צר. המוזיקה נתפסה כצוהר שמאיר אפלתה, או מוטב, כמכתב אהבה שנשלח אליה מבית אביה.
על כוחו של ניגון לעורר את הנשמה להבחין באורה הקדום, להשיבה – ולו לרגעים – לבית שממנו גלתה.

 

 לצפייה בשידור חי דרך ZOOM >>

 

 

-------

 

 

Untitled-100000000000000

Model.Data.ShopItem : 0 6

 

 

 

 

 

 

 

Untitled-100000000000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עוד בבית אבי חי