פני אדם לבאות: מפגשי אדם, זולת ואלוהים בעיתות משבר - מפגש שני

משברים היסטוריים שומטים מתחת רגלינו את תחושת היציבות בעולם, ומעמתים אותנו עם שאלות קיומיות, פוליטיות ותיאולוגיות גדולות. ברגעים אלו אנו מרגישים במלוא עוזם הן את הזיקה והן את המרחקים בינינו לבין עצמנו ובינינו לבין השמיים. 

 

 

מפגש שני: חסד מעל השמיים 

 

רביעי | 2.9 | יג באלול | 20:30
תוכחות החורבן של ישעיהו מלוות בנחמותיו והבטחות ל"שמיים חדשים וארץ חדשה". בעזרת לוינס ודרידה נגלה כיצד הצדק משמש מתווך בקשר שבין שמיים לארץ; וכיצד הדבר מתקשר אל ירושלים, ששוכנת גבוה יותר מהשמיים ורחוק יותר מהאופק.

 

 

Untitled-100000000000000

Model.Data.ShopItem : 0 6

 

 

 

 

 

 

 

Untitled-100000000000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עוד בבית אבי חי