אין בנמצא עוד ספר שמשתווה לספר שמואל, שרבים חושבים כי הוא הספר הטוב ביותר שנכתב בעברית אי פעם. העיסוק הנרחב בהתהוות מוסד המלוכה בישראל הוא במה לשאלות כבדות משקל על אודות פוליטיקה, שלטון, משפחה ואנושיות. 
שמואל, שאול ודוד הם דמויות בעלות משקל עצום בקורות חיי עם ישראל בכלל, ובתוך התנ"ך בפרט. בשני המפגשים נבקש למקד את המבט על שתיים מתוך מערכות היחסים המשתרעות לאורך הספר, לגעת באמצעותן בשאלות של קרבה ושל ריחוק: ולהתבונן דרכן הן על חלקות האור והן על רגעי החושך.

 

ראשון | 6.9, 13.9 | יז באלול, כד באלול | 20:30

 

-------

 

 

Untitled-100000000000000

Model.Data.ShopItem : 0 6

 

 

 

 

 

 

 

Untitled-100000000000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עוד בבית אבי חי