פני אדם לבאות: מפגשי אדם, זולת ואלוהים בעיתות משבר

משברים היסטוריים שומטים מתחת רגלינו את תחושת היציבות בעולם, ומעמתים אותנו עם שאלות קיומיות, פוליטיות ותיאולוגיות גדולות. ברגעים אלו אנו מרגישים במלוא עוזם הן את הזיקה והן את המרחקים בינינו לבין עצמנו ובינינו לבין השמיים. 

 

 

מפגש ראשון: חיל ורעדה אל מול הבלתי ידוע

 

 רביעי | 26.8 | ו באלול | 20:30


מהו זה הגורם לנו לרעוד, מהו זה המרעיד את אמות הסיפים ברגע ההתגלות? המבט העירום אל עבר הבלתי יודע והבלתי צפוי מתגלה גם כמבטנו הרחוק והעמוק ביותר. מסע בליווי ההוגים סרן קירקגור וז'אק דרידה.

 

\

 

 

Untitled-100000000000000

Model.Data.ShopItem : 0 6

 

 זמן אלול בבית - בין מרחק לנגיעה | איך נפגשים, איך מתחדשים איך נוגעים בזמן

 

 

זמן אלול בבית - בין מרחק לנגיעה | איך נפגשים, איך מתחדשים איך נוגעים בזמן

 

 

זמן אלול בבית - בין מרחק לנגיעה | איך נפגשים, איך מתחדשים איך נוגעים בזמן

 

Untitled-100000000000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עוד בבית אבי חי