פרשה (ארצ)ישראלית פרשת בלק - על ברכות וקללות

אורחת: פרופ' (אמריטוס) חוה טורניאנסקי, החוג ליידיש באוניברסיטה העברית

בכל מפגש יוצגו מקורות ארצישראליים קדומים – מוכּרים יותר או פחות – העוסקים בפרשה, ותתקיים שיחה על נושא מרכזי העולה ממנה ומתחבר אל המציאות הישראלית העכשווית.

עוד בבית אבי חי