פרשה (ארצ)ישראלית פרשת בהעלותך - על העברת מנהיגות

אורח: הפייטן הרב דוד מנחם

בכל מפגש יוצגו מקורות ארצישראליים קדומים – מוכּרים יותר או פחות – העוסקים בפרשה, ותתקיים שיחה על נושא מרכזי העולה ממנה ומתחבר אל המציאות הישראלית העכשווית.

עוד בבית אבי חי