פרשה (ארצ)ישראלית: תצווה

האירוע יועבר בשידור חי באתר בית אבי חי.

 

פעם בחודש נציג מקורות ארצישרליים קדומים - מוכרים יותר או פחות - העוסקים בפרשת השבוע, ונשוחח על נושא מרכזי שעולה ממנה ומתחבר אל המציאות הישראלית העכשווית.

עורך ומנחה: פרופ' אביגדור שנאן

והפעם: על זכרון, עמלק ורצח עם - פרשת תצווה
בהשתתפות: ד"ר אייזיק לובלסקי, מרכז הקורס "ג'נוסייד" באוניברסיטה הפתוחה

בכל מפגש יוצגו מקורות ארצישראליים קדומים – מוכּרים יותר או פחות – העוסקים בפרשה, ותתקיים שיחה על נושא מרכזי העולה ממנה ומתחבר אל המציאות הישראלית העכשווית.

עוד בבית אבי חי