סולידריות וערבות הדדית, מפגש שלישי - תיקון עולם |תקציר האירוע

12.05.13

סולידריות וערבות הדדית

מפגשים עם הרב ד"ר בני לאו ואורחים

 

בסדרה בת שלושה מפגשים נבחן את מושגי הסולידריות, הערבות ההדדית והאחריות הקהילתית בחברה הישראלית ובתרבות היהודית, ונשאל היכן עובר גבול האחריות האישית של הפרט, כיצד משפיעים מעשי הפרט על הכלל, והאם אפשר באמת לשנות את העולם.

מרצה ומנחה: הרב ד"ר בני לאו

 

מפגש שלישי: תיקון עולם

על סולידריות במרחב הכללי בינינו לבין הסובבים אותנו

אורח: השופט בדימוס שלמה שוהם, שימש נציב הדורות הבאים הראשון בכנסת

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: