הנצרות הקדומה על רקע יהדות הבית השני - מפגש רביעי

 

בחמשת המפגשים נבחן את האמונה הנוצרית המתפתחת במאה הראשונה לספירה. נפתח באיתור הציפיות, האסכטולוגיות והאפוקליפטיות, שהיו נפוצות ביהדות הבית השני. נמשיך במאמץ להבין את תנועתו של ישוע ההיסטורי וכן נלבן את השאלות מדוע וכיצד שינתה תנועה זו את פניה עם צליבתו. שאלות המשנה שתעלנה: איזה תפקיד מילאו תלמידיו של ישוע בתנועה החדשה? אילו עיקרי אמונה הם עצמם, והמצטרפים אליהם, יצרו והפיצו? מה היה יחסה של התנועה החדשה ליהדות, לפאגאניות ולזרמים הפילוסופיים, ומה היה בה שמשך נוכרים אל שורותיה?

החקירה הזאת תיעשה בעזרת עיון בספרות הנוצרית המתרקמת במהלך המאה הראשונה, ספרי הבשורה, האיגרות שכתבו מייסדי קהילות המאמינים בישוע, וחיבור אפוקליפטי שמבטא יפה את המתח, את התסכול וגם את הדבקות באמונה.


פרופ' כנה ורמן היא חברת סגל במחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. מתמקדת בעת העתיקה. עם תחומי מחקרה נמנים ספרות הבית השני וספרות חז"ל, הנצרות הקדומה, תנועות משיחיות ואפוקליפטיות והתפתחות ההלכה.


א–ה | 14.2–18.2 | ב–ו באדר | 9:00

* 30 דקות מדי בוקר

 

 

מעבר לתיקיית דפי המקורות של הסדרה >>

 

הנצרות הקדומה על רקע יהדות הבית השני - מפגש רביעי

 

Untitled-100000000000000

 


קרדיט לתמונה: פסיפס הלחם והדגים, טבחה, נוצר על ידי Berthold Werner, באדיבות ויקיפדיה

Model.Data.ShopItem : 0 0

 

בחמשת המפגשים נבחן את האמונה הנוצרית המתפתחת במאה הראשונה לספירה. נפתח באיתור הציפיות, האסכטולוגיות והאפוקליפטיות, שהיו נפוצות ביהדות הבית השני. נמשיך במאמץ להבין את תנועתו של ישוע ההיסטורי וכן נלבן את השאלות מדוע וכיצד שינתה תנועה זו את פניה עם צליבתו. שאלות המשנה שתעלנה: איזה תפקיד מילאו תלמידיו של ישוע בתנועה החדשה? אילו עיקרי אמונה הם עצמם, והמצטרפים אליהם, יצרו והפיצו? מה היה יחסה של התנועה החדשה ליהדות, לפאגאניות ולזרמים הפילוסופיים, ומה היה בה שמשך נוכרים אל שורותיה?

החקירה הזאת תיעשה בעזרת עיון בספרות הנוצרית המתרקמת במהלך המאה הראשונה, ספרי הבשורה, האיגרות שכתבו מייסדי קהילות המאמינים בישוע, וחיבור אפוקליפטי שמבטא יפה את המתח, את התסכול וגם את הדבקות באמונה.


פרופ' כנה ורמן היא חברת סגל במחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. מתמקדת בעת העתיקה. עם תחומי מחקרה נמנים ספרות הבית השני וספרות חז"ל, הנצרות הקדומה, תנועות משיחיות ואפוקליפטיות והתפתחות ההלכה.


א–ה | 14.2–18.2 | ב–ו באדר | 9:00

* 30 דקות מדי בוקר

 

 

מעבר לתיקיית דפי המקורות של הסדרה >>

 

הנצרות הקדומה על רקע יהדות הבית השני

 

Untitled-100000000000000

 


קרדיט לתמונה: פסיפס הלחם והדגים, טבחה, נוצר על ידי Berthold Werner, באדיבות ויקיפדיה

עוד בבית אבי חי