ד"ר נילי ואזנה - סיפורו של ראובן – "כוחי וראשית אוני"
04.02.18

מתוך ראש לחודש חשון, על שבט ראובן.

מנחה: הפסיכולוג הקליני אבנר הכהן
 

בהשתתפות:
ד"ר נילי ואזנה, החוג למקרא והחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית: על סיפורו של ראובן – "כוחי וראשית אוני"
פרופ' דוד אסף, החוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל אביב: על הורשת מנהיגות בחצרות החסידים
 

שירה בציבור: מיכל נווה

 

עוד בבית אבי חי