מה בין ״על נהרות בבל״ (תהלים קלז) ובין ״כאפיקים בנגב״ (תהלים קכו)?

סדר המפגשים:

 

1.״על נהרות בבל״ (תהלים קלז): על זיכרון פוסט-טראומטי.

2. מדוע נכתבה הקינה ״אלהים באו גוים בנחלתך״ (תהלים עט)?

3. מדוע בוכים בא״ב? קריאה ב״איכה יועם זהב״ (איכה ד).

4. מה בין ״בעטף עולל ויונק ברחבות קריה״ (איכה ב, יא) ובין ״ורחבות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחבתיה״ (זכריה ח, ה)?

5. מה בין ״על נהרות בבל״ (תהלים קלז) ובין ״כאפיקים בנגב״ (תהלים קכו)?

 

יאיר זקוביץ הוא פרופסור אמריטוס בחוג למקרא באוניברסיטה העברית וחתן פרס ישראל למקרא לשנת תשפ"א

 

 

 

א–ה | 11.7–15.7 | ב–ו באב | 9:00
* 30 דקות מדי בוקר

 

 

Untitled-100000000000000

 

 

Model.Data.ShopItem : 0 6

סדר המפגשים:

 

1.״על נהרות בבל״ (תהלים קלז): על זיכרון פוסט-טראומטי.

2. מדוע נכתבה הקינה ״אלהים באו גוים בנחלתך״ (תהלים עט)?

3. מדוע בוכים בא״ב? קריאה ב״איכה יועם זהב״ (איכה ד).

4. מה בין ״בעטף עולל ויונק ברחבות קריה״ (איכה ב, יא) ובין ״ורחבות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחבתיה״ (זכריה ח, ה)?

5. מה בין ״על נהרות בבל״ (תהלים קלז) ובין ״כאפיקים בנגב״ (תהלים קכו)?

 

יאיר זקוביץ הוא פרופסור אמריטוס בחוג למקרא באוניברסיטה העברית וחתן פרס ישראל למקרא לשנת תשפ"א

 

 

 

א–ה | 11.7–15.7 | ב–ו באב | 9:00
* 30 דקות מדי בוקר

 

 

Untitled-100000000000000

 

 

עוד בבית אבי חי