הספרות החיצונית בראי ספרות חז"ל - מפגש שביעי


על אף פי שלפי המשנה הקריאה ב"ספרים החיצוניים" אסורה, אפשר לראות פה ושם אצל חז"ל היכרות עם חלקים ניכרים מספרות זו. במהלך הסדרה יוקדש כל מפגש לדיון בספר אחר מן הספרות הזאת (למשל: ספר בן סירא, מכבים א, מכבים ב, איגרת אריסטאס, ספר חנוך, עליית ישעיהו ועוד). נבחן כיצד הם השתקפו במקורות שונים של ספרות חז"ל בתלמוד הבבלי והירושלמי, מדרשי האגדה הארץ-ישראליים ובתרגומי התנ"ך לארמית. ננסה לברר כיצד הגיעה ספרות זו לידי לחז"ל וכיצד השתמשו בה.


טל אילן היא פרופסור למדעי היהדות בברלין עם התמחות על העת העתיקה וחז"ל. היא עורכת הסדרה "פירוש פמיניסטי לתלמוד הבבלי", שבו היא מחברת הפירושים הפמיניסטיים למסכת תענית ולמסכת חולין. כמו כן היא המחברת הראשית (עם פרופ' ורד נעם) של הספר "יוספוס וחז"ל", שיצא לאור ביד בן-צבי בשנת 2017. בימים אלה היא עובדת יחד עם פרופ' נח חכם על הוצאה לאור של המשך קורפוס הפפירוסים היהודיים ממצרים. 
 

 

  א–ה | 19.7–29.7 | י–כ באב | 9:00
* 30 דקות מדי בוקר

 

 

הספרות החיצונית בראי ספרות חז'ל - מפגש שביעי

 

 

Untitled-100000000000000

 

 

Model.Data.ShopItem : 0 8


על אף פי שלפי המשנה הקריאה ב"ספרים החיצוניים" אסורה, אפשר לראות פה ושם אצל חז"ל היכרות עם חלקים ניכרים מספרות זו. במהלך הסדרה יוקדש כל מפגש לדיון בספר אחר מן הספרות הזאת (למשל: ספר בן סירא, מכבים א, מכבים ב, איגרת אריסטאס, ספר חנוך, עליית ישעיהו ועוד). נבחן כיצד הם השתקפו במקורות שונים של ספרות חז"ל בתלמוד הבבלי והירושלמי, מדרשי האגדה הארץ-ישראליים ובתרגומי התנ"ך לארמית. ננסה לברר כיצד הגיעה ספרות זו לידי לחז"ל וכיצד השתמשו בה.


טל אילן היא פרופסור למדעי היהדות בברלין עם התמחות על העת העתיקה וחז"ל. היא עורכת הסדרה "פירוש פמיניסטי לתלמוד הבבלי", שבו היא מחברת הפירושים הפמיניסטיים למסכת תענית ולמסכת חולין. כמו כן היא המחברת הראשית (עם פרופ' ורד נעם) של הספר "יוספוס וחז"ל", שיצא לאור ביד בן-צבי בשנת 2017. בימים אלה היא עובדת יחד עם פרופ' נח חכם על הוצאה לאור של המשך קורפוס הפפירוסים היהודיים ממצרים. 
 

 

   א–ה | 19.7–29.7 | י–כ באב | 9:00
* 30 דקות מדי בוקר

 

הורדת קובץ דף המקורות >>

 

Untitled-100000000000000

 

 

עוד בבית אבי חי