אדם הוגה בעולם מסוכסך

כאשר אנחנו לא מקבלים את ייחודיותו של האחר, אנחנו מנסים לבטל את אחרותו. יהושע סובול על תפקידו של האדם ההוגה במאבק נגד התלבושת האחידה שכוהני האחדות כופים על ההמונים

עולם מסוכסך הוא עולם שמאוכלס בבני אדם מסוכסכים. אם כך, קודם שנדון במהותו של עולם מסוכסך, יש לברר מה הוא אדם מסוכסך. נדמה שקל להגדיר אדם שאינו מסוכסך: אדם שלם עם עצמו אינו מסוכסך עם עצמו, ואדם שמקבל את ייחודיותו של האחר וחי בשלום עם אחרותו של האחר אינו מסוכסך עם בני אדם אחרים. מכאן שאי קבלת האחר היא ראשית סכסוכו של אדם עם בני אדם אחרים. עולם מסוכסך הוא עולם שבו בני אדם אינם מקבלים את אחרותם של בני אדם אחרים.עבודתו של גורמליי, "שדה לאיים הבריטיים" (cc-by-Simon Collison)

אי קבלת האחר מתבטאת ברצון, בכוונה ובמעשים שנועדו לבטל את אחרותו של האחר. מאחר שייחודו של אדם הוא אחרותו, שונותו מכל בני האדם וחד פעמיותו, אזי אי קבלת האחר היא ניסיון למחוק את ייחודיותו. ייחודיותו של אדם היא אנושיותו, להבדיל מהיעדר ייחודיותו של חפץ. כדי להבדיל מכונית ממכונית יש להצמיד להן מספרים: שתי מכוניות מאותו סוג ובאותו צבע שיצאו באותו יום מפס הייצור אינן נבדלות זו מזו במאום, ואין האחת שונה מקודמתה או מזו שנפלטה מפס הייצור דקה אחת אחריה. גם לאחר שהוטבעו בהן מספרים, המכוניות האלה אינן שונות זו מזו במהותן. גם שני מזלגות שמונחים זה בצד זה במגירת ארון המטבח הינם נעדרי ייחודיות.


לעומת עולם החפצים והדוממים, אנושיותו של אדם היא ייחודיותו החד פעמית גם לפני שהוריו העניקו לו שם. לכן ייחודו של היחיד עומד בניגוד מהותי לאיחודו עם יחידים אחרים לצורך יצירת גוש אחיד העשוי מבני אדם. כדי לגבור על הניגוד הזה, המאיים עליו לפוררו מבפנים, כופה הגוש האחיד תלבושת אחידה, שפה אחידה ומערכת מנהגים אחידה על הפרטים שהוא נבנה מהם. התודעה האנושית נרתעת ונדחית מפני אחידות תלבושת משום שאחידות התלבושת משדרת איום על התודעה הייחודית. כנגד הרתיעה והדחייה הקיומית המהותית הזאת מעמיד הגוש מול היחיד את עוצמתה המכניעה של גושיותו המאוחדת. הדרך היחידה לגבור על הייחודיות האנושית היא להכניעה בעזרת עוצמתו של גוש היצורים המאוחד, שבו יצור מחוק ייחודיות דומה לכל יצור מחוק ייחודיות אחר. " אילו באחד מהיצורים האלה של גורמליי היתה מתעוררת תודעה אנושית, אפשר רק לשער איזו תחושת זוועה היתה מתעוררת בו למראה עצמיותו וייחודיותו המחוקה בתוך השדה המאוחד שבו בני אדם הורדו למדרגת יצורים אחידים כמו גבעולי שעורה בשדה. אפשר רק לשער איזה גל של זעזוע היה עובר על כל השדה המפלצתי הזה אילו תודעות אנושיות היו מתעוררות בעת ובעונה אחת בכל אחד מרבבות היצורים האחידים האלה "


הפסל הבריטי אנטוני גורמליי עיצב את גוש היצורים מחוקי הייחוד ביצירה הנקראת ”שדה לאיים הבריטיים“, שבה ניצבים זה ליד זה רבבות פסלוני חמר זהים דמויי אדם, שמהווים ביחד גוש מאוחד עשוי מיצורים נטולי ייחוד. אילו באחד מהיצורים האלה של גורמליי היתה מתעוררת תודעה אנושית, אפשר רק לשער איזו תחושת זוועה היתה מתעוררת בו למראה עצמיותו וייחודיותו המחוקה בתוך השדה המאוחד שבו בני אדם הורדו למדרגת יצורים אחידים כמו גבעולי שעורה בשדה. אפשר רק לשער איזה גל של זעזוע היה עובר על כל השדה המפלצתי הזה אילו תודעות אנושיות היו מתעוררות בעת ובעונה אחת בכל אחד מרבבות היצורים האחידים האלה. השדה האוניפורמי הזה היה נהפך בן רגע לשדה מסוכסך שהתפרקותו היא רק שאלה של זמן.


מקומו של האדם ההוגה בשדה של גורמליי הוא מקומה של תודעה מתעוררת בתוך עולם שייחודיות האדם נמחקה בו על מזבח גושיותה של מסה אל-אנושית. תודעה מתעוררת כזו תחולל הכרה באחרותו הפוטנציאלית של כל אדם שהאחרות המהותית הזאת נשללה ממנו על ידי התלבושת האחידה שנכפתה עליו על ידי כוהני האחדות ושמשיה. התעוררות התודעה האנושית בשדה של גורמליי תחולל בתחילה סכסוך בין כל אדם שיחזיר לעצמו את אנושיותו ובין השדה כולו. בשלב הבא, כאשר כל אדם יקבל את ייחודיותו וישלים עמה, ישלים כל אדם עם אחרותו של כל אדם אחר, והעולם המסוכסך ישתחרר מסכסוכיו. 

יהושע סובול הוא בין משתתפי כנס כיסופים, כנס ירושלים לסופרים ומשוררים יהודים 2013

 

 

 

עוד בבית אבי חי