ירושלים של מטה
07.11.12

ירושלים של מטה

עוד בבית אבי חי