לא נפסיק ללכת לארץ ישראל
06.09.12

עוד בבית אבי חי