אסתר ראדה נוסעת אל עצמה

24.10.12

עד גיל 6 אסתר רדא דיברה אמהרית שוטפת ואז היא הפסיקה. רק בעקבות המפגש עם בעלה התחילה לשיר בשפת אמה - וגם אז פחדה שהיא לא נשמעת אותנטית. צפו באסתר רדא נוסעת אל עצמה

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: