במשך שנים רבות התקיימה והתפתחה קהילת יהודי אתיופיה בעצמאות משאר הקהילות היהודיות בעולם. במסגרת שיחה זו נלמד על שורשי הקהילה, תהליכים היסטוריים, מושגי יסוד וכמובן חג הסיגד עצמו.
Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: