ערבים זה לזה

משרד החינוך החליט לשלב לימודי מורשת וחגים בתוכני הלימוד של ערביי ישראל. בואו לראות מה קורה כאשר עם ישראל מתגייס למען המטרה

עוד בבית אבי חי