קולות הלוויים

07.10.08

איזה צליל הפיק כינור דוד? ועל מה בדיוק ניצח המנצח על הגיתית? היוצר אילן גרין יצא למסע מוסיקלי בעקבות כלי הנגינה האבודים של בית המקדש. השבוע תוכלו לחזות בפלא בעצמכם

לפני כשנתיים פנו אנשי בית אבי חי אל המוסיקאי אילן גרין ויחד הם יצאו למסע מרתק בעקבות הצלילים האבודים של בית המקדש. גרין שקד על המלאכה - חקר, ניסר וגילף, עד שהעמיד למעלה מ-15 כלי נגינה ייחודיים המציגים פרשנות חדשה-ישנה של כלי הנגינה העתיקים בהם השתמשו בבית המקדש.

"הרעיון שיש כלי נגינה לא ידועים, שרק שמותיהם נותרו ואף אחד לא יודע איך הם נראו ואיזה צליל הם הפיקו - סיקרן אותי מאוד", מספר אילן גרין. "איש אינו יודע איך נראו השמינית או אילת השחר, ומה הצליל שהפיקו הגיתית או העשור. יש הסוברים שחלק מהשמות הללו מייצגים שירים, תפילות או לחנים, ויש הסוברים [כמוני] שמדובר בכלי נגינה. החלטתי ליצור את הכלים הללו מחדש, ולמעשה המצאתי כלים חדשים בעלי מטען היסטורי עשיר".
 

יריחו 
מבוסס על המשנה, מסכת תמיד ג,ח


מיריחו, היו שומעין את קול החליל;

מיריחו, היו שומעין קול המגרפה;

מיריחו, היו שומעין את קול הצלצל;

מיריחו, היו שומעין קול שער הגדול שנפתח;

 

מיריחו, היו שומעין את קול השיר;

מיריחו, היו שומעין קול גביני כרוז;

מיריחו, היו שומעין את קול השופר;

ביום כיפורים, אף קולו של הכהן הגדול

בשעה שהוא מזכיר את השם.

 


חליל של
מקדש - 
 

ע"פ תלמוד ירושלמי מסכת סוכה פרק ה הלכה ו, ותלמוד בבלי מסכת ערכין יג ע"ב

חליל של מקדש

של משה היה

ושל קנה היה.

נשבר ותיקנוהו

ולא היה קולו ערב

חזרו ונטלוהו

וחזר לכמות שהיה.

 

צלצל של מקדש

של משה היה

ושל נחושת היה

נשבר ותיקנוהו

ולא מצלצל

כמות שהיה

חזרו ונטלוהו

וחזר לכמות שהיה.

 

אבוב היה במקדש

חלק היה דק

של קנה היה

מימות משה היה

ציווה המלך וציפוהו זהב

ולא היה קולו ערב

נטלו את ציפויו

והיה קולו ערב.עוד בבית אבי חי