המהפכנים | רחל המשוררת

21.01.11

רחל בלובשטיין נחשבת לגדולת המשוררות בתקופת היישוב וקום המדינה, אשר "נוכסה" לתנועה השלטת אז - מפא"י. יש לה תפקיד חשוב באתוס הציוני כחלוצה-אישה-משוררת, והיא נחשבת לגיבורה לאומית, המסמלת בכל דור ותקופה אתוס אחר. על אף האופי העצוב והשברירי של שיריה, היה לה חו

המהפכנים רחל

 

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי