המהפכנים | הרב קוק

21.01.11

הרב אברהם יצחק הכהן קוק (1865–1935) היה מקור השראה לרבים בציונות הדתית. הוא ויתר על כסף ומשרת רבנות בליטא כדי לעלות לארץ ישראל. כיהן כרב האשכנזי הראשון בארץ-ישראל ונחשב לפוסק, מקובל, הוגה ומאבות הציונות הדתית בחיבור שעשה בין היהדות לציונות.