המהפכנים | משה מנדלסון

21.01.11

משה מנדלסון היה פילוסוף והוגה דעות יהודי-גרמני, מאבות תנועת ההשכלה היהודית. מנדלסון הוא הדמות המייצגת ביותר את ראשיתו של העידן המודרני בתולדות יהודי אירופה. במישור הגרמני הכללי, השתלב מנדלסון בשיח הנאורות הגרמנית בן זמנו, פרסם ספרים ומאמרים שזכו להערכה ול