המהפכנים | ברוריה

21.01.11

ברוריה, אשת התנא רבי מאיר, הייתה כפי הנראה בתו של התנא ר' חנינא בן תרדיון (אחד מעשרת הרוגי מלכות). היא זכתה להערכה רבה בזכות חוכמתה והיקף ידיעותיה בענייני הלכה ואגדה, ומסופר עליה שלמדה מחכמים שלוש מאות הלכות ביום אחד.