המהפכנים | דוד בן גוריון

21.01.11

דוד גרין בן-גוריון (16 באוקטובר 1886 - 1 בדצמבר 1973), היה זה שהוביל ודחף להקמת מדינת ישראל בתקופה הקריטית של סיום המנדט הבריטי. בימי היישוב הוא עמד בראש ההנהגה מ-1935, ולאחר תקומת המדינה הוא עמד בראש הממשלה עד 1963. הוא כיהן כראש הממשלה ושר הביטחון הראשו