המהפכנים | רש"י

21.01.11

רש"י, רבי שלמה יצחקי, היה תלמיד חכם יהודי צרפתי, נחשב לגדול מפרשי התנ"ך והתלמוד, והראשון שעשה זאת באופן כמעט מקיף. החלק הראשון מוקדש לדמותו של רש"י, לחייו ולתרומתו לפירושי התנ"ך. החלק שני מוקדש לשימוש בפירוש רש"י היום בכלל ובבתי הספר בפרט.