המהפכנים | ברוך שפינוזה

21.01.11

בפרק השני המוקדש לפילוסוף ברוך שפינוזה, משתתפים אילי גורליצקי, אושרת קוטלר ואיתי מור יוסף. בפרק זה הדגש הוא על היחס של שפינוזה לדת ועל השפעתו בימינו.