המהפכנים | זיגמונד פרויד

21.01.11

זיגמונד פרויד הוא אבי הפסיכואנליזה, אחד המדענים הבולטים והמשפיעים ביותר במאה העשרים בתחום תורת האישיות. פרויד פיתח טכניקה טיפולית של פסיכואנליזה, המתחקה אחר שורשי הסימפטומים הנוצרים בעקבות חסימות רגשיות ונפשיות. הפסיכואנליזה הפכה למקובלת ביותר בעולם המערב