פרשה (ארצ)ישראלית || פרשת משפטים - תקציר האירוע

15.02.16

המשפט העברי אז והיום

פעם בחודש נציג מקורות ארצישראליים קדומים - מוכרים יותר או פחות - העוסקים בפרשת השבוע, ונשוחח על נושא מרכזי שעולה ממנה ומתחבר אל המציאות הישראלית העכשווית.

 

פרשת משפטים: המשפט העברי אז והיום

 

עורך ומנחה: פרופ' אביגדור שנאן

 

בהשתתפות: פרופ' אביעד הכהן, דיקן למשפטים ומרכז לימודי משפט עברי במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: