3 - נחומקה בני

3 - נחומקה בני

15/03/23 2 דק'

לאחר מותו של סטאלין הוקלו מעט מגבלות הצנזורה שהוטלו על אמנים, ובפני קפלן עמדה ההזדמנות להתייחס באופן מפורש למתחים ולמורכבויות שניצבו מול יהודי ברית המועצות. היצירה ״נחומק׳ה שלי״ מציגה את סיפורם של נחומק׳ה ובחירת ליבו, שנקרעים בין השייכות לשטעטעל לבין הבטחות העולם החדש.

עוד בבית אבי חי