2 - העיירה וסדרת רוגוצ'וב

2 - העיירה וסדרת רוגוצ'וב

15/03/23 3 דק'

זכרון השטעטל, העיירה היהודית הקטנה, הוא הכוח המניע של יצירתם של קפלן ושל שלום עליכם. בעקבות סדרת ״סטמפניו״ שנוצרה בעקבות שלום עליכם, ובעקבות סדרת ״רוג׳צוב״ שנוצרה בעקבות זיכרונות הילדות של קפלן, נתחקה אחר גלגוליו של השטעטל, ונחזור אל חיי היום-יום השוקקים שרחשו בו.

עוד בבית אבי חי